Відповіді на всі випадки життя прямо на цьому сайті

Як знайти площу поверхні

Рекламний блок

Кроки

Метод 1 з 7: Куб [1]

 • Find Surface Area Step 1.jpg 1 Запам'ятайте формулу. Площа поверхні куба дорівнює 6a2.
  • У цій формулі а - довжина кожного ребра (сторони) куба.
 • Find Surface Area Step 2.jpg 2 Виміряйте довжину однієї сторони. Всі сторони куба за визначенням рівні, так що вам потрібно виміряти тільки одну сторону.
  • Визначте довжину сторони куба як а.
  • Приклад: а = 2 см
 • Find Surface Area Step 3.jpg 3 Зведіть в квадрат ваше значення для а. Це означає, помножте значення довжини на саме себе.
  • Зверніть увагу, що ці кроки обчислюють площа однієї грані куба.
  • Приклад: а = 2 см
  • a2 = 2 x 2 = 4 см
 • Find Surface Area Step 4.jpg 4 Помножте отримане значення на шість. Тепер, коли у вас є площа однієї грані, необхідно помножити його на шість, щоб врахувати всі шість граней.
  • Цей крок завершує розрахунок площі поверхні куба .
  • Приклад: a2 = 4 см
  • Площа поверхні куба = 6 x a2 = 6 x 4 = 24 см2
 • Метод 2 з 7: Прямокутна призма[2]

 • Find Surface Area Step 5.jpg 1 Запам'ятайте формулу. Площа поверхні прямокутної призми дорівнює 2ab 2bc 2єс.
  • У цій формулі а - ширина призми, b –висота призми, з – довжина призми.
 • Find Surface Area Step 6.jpg 2 Виміряйте довжину, висоту і ширину. Всі три величини можуть відрізнятися, тому всі три мають бути виміряні окремо.
  • Виміряйте довжину підстави для визначення довжини призми, та позначте її як з.
  • Приклад: з = 5 см
  • Виміряйте ширину підстави для визначення ширини призми, та позначте її як а.
  • Приклад: а = 2 см
  • Виміряйте висоту межі, щоб визначити висоту призми, та позначте її як b.
  • Приклад: b = 3 см
 • Find Surface Area Step 7.jpg 3 Знайдіть площу двох однакових протилежних граней і помножте її на два. Перемножьте довжину і ширину, або з і а. Потім помножте значення на два, щоб врахувати дві однакові межі.
  • Приклад: 2 x (a x c) = 2 x (2 x 5) = 2 x 10 = 20 см2
 • Find Surface Area Step 8.jpg 4 Знайдіть площу інших двох однакових протилежних граней і помножте її на два. Перемножьте ширину і висоту, або а і b. Потім помножте значення на два, щоб врахувати дві однакові межі.
  • Приклад: 2 x (a x b) = 2 x (2 x 3) = 2 x 6 = 12 см2
 • Find Surface Area Step 9.jpg 5 Знайдіть площу двох однакових протилежних граней і помножте її на два. Перемножьте довжину і висоту, або з і b. Потім помножте значення на два, щоб врахувати дві однакові межі.
  • Приклад: 2 x (b x c) = 2 x (3 x 5) = 2 x 15 = 30 cm2
 • Find Surface Area Step 10.jpg 6 Складіть отримані значення. Складіть значення площ всіх граней, щоб знайти загальну площу поверхні.
  • Приклад: Площа поверхні = 2ab 2bc 2ac = 12 30 20 = 62 см2.
 • Метод 3 з 7: Трикутна призма[3]

 • Find Surface Area Step 11.jpg 1 Запам'ятайте формулу. Площа поверхні трикутної призми дорівнює bh (S1 S2 S3)H.
  • У цій формулі b - довжина сторони трикутника в основі, на яку опущена висота; h - висота трикутника в основі. Довжина кожної сторони трикутника в основі позначається як S1, S2, S3, а H - висота призми.
 • Find Surface Area Step 12.jpg 2 Виміряйте сторони трикутника в основі дві висоти. Кожна з цих величин необхідна для виконання покрокового розрахунку.
  • b - довжина сторони трикутника в основі, на яку опущена висота (припустимо, висота опущена на бік S2, тому S2=b).
  • Приклад: b = 4 см
  • Висота трикутника підставі представлена як h, а висота призми представлена як Н.
  • Приклад: h = 3 см
  • Приклад: H = 5 см
  • Три сторони трикутника в основі. Приклад: S1 = 2 см, S2 = 4 см, S3 = 6 см
 • Find Surface Area Step 13.jpg 3 Складіть значення сторін трикутника. Знайдіть периметр підстави P, склавши значення трьох сторін S.
  • Приклад: Р = S1 S2 S3 = 2 4 6 = 12 см
 • Find Surface Area Step 14.jpg 4 Помножте периметр основи на висоту призми. Іншими словами, помножте P на H.
  • Приклад: Р х H = 12 х 5 = 60 см2
 • Find Surface Area Step 15.jpg 5 Знайдіть площу основи. Площа основи дорівнює 1/2хbxh, але оскільки є два однакових підстави (знизу і зверху), вам потрібно буде помножити площу основи на два. Це скорочує 1/2, так що просто перемножьте відповідну сторону трикутника і його висоту.
  • Приклад: b x h = 4 x 3 = 12 см2
 • Find Surface Area Step 16.jpg 6 Складіть два отриманих значення. Вам потрібно буде скласти два значення, отримані у двох попередніх кроках, щоб обчислити площу поверхні трикутної призми.
  • Приклад: bh PH = 60 12 = 72 см2.
 • Метод 4 з 7: Сфера

 • Find Surface Area Step 17.jpg 1 Запам'ятайте формулу. Площа поверхні сфери дорівнює 4?r2.
  • У цій формулі r - радіус сфери. Пі або ? приблизно дорівнює 3,14.
 • Find Surface Area Step 18.jpg 2 Виміряйте радіус сфери. Радіус сфери становить половину діаметра або половину відстані від однієї точки на поверхні сфери до іншої.
  • Приклад: r = 3 см
 • Find Surface Area Step 19.jpg 3 Підійміть радіус в квадрат. Помножте значення для r на саме себе.
  • Приклад: r2 = r x r = 3 x 3 = 9 см2
 • Find Surface Area Step 20.jpg 4 Помножте на пі. Помножте квадрат радіуса на ? або 3,14, щоб знайти площу одного круглого перерізу сфери.
  • Приклад: ?r2 = 3.14 x 9 = 28.26 см2
 • Find Surface Area Step 21.jpg 5 Помножте на чотири. Знайдіть площу поверхні сфери, помноживши площу круглого перерізу сфери на чотири.
  • Приклад: 4?r2 = 4 x 28.26 = 113.04 см2
 • Метод 5 з 7: Циліндр

 • Find Surface Area Step 22.jpg 1 Запам'ятайте формулу. Площа поверхні циліндра дорівнює 2?r2 2?rh.
  • У цій формулі r - радіус кола в підставі і h - висота циліндра.
 • Find Surface Area Step 23.jpg 2 Виміряйте радіус і висоту. Отримайте ці два значення до початку розрахунків.
  • Радіус r - відстань від центру кола до будь-якої точки цього кола.
  • Приклад: r = 3 см
  • Висота h - висота циліндра (відстань від верхньої точки до нижньої).
  • Приклад: h = 5 см
 • Find Surface Area Step 24.jpg 3 Знайдіть площу основи. Для цього помножте r на r і ?.
  • Приклад: Площа підстави = ?r2 = 3.14 x 3 x 3 = 28.26 cm2
 • Find Surface Area Step 25.jpg 4 Помножити на два. Оскільки площі верхнього і нижнього кола рівні, необхідно помножити площу основи на два.
  • Приклад: 2?r2 = 2 x 28.26 = 56.52 см2
 • Find Surface Area Step 26.jpg 5 Помножте радіус на два, на пі, і на висоту. Вам потрібно буде обчислити довжину кола, помноживши ? на р і на два. Потім ви повинні помножити отримане значення h (висоту циліндра).
  • Приклад: 2?r x h = (2 x 3.14 x 3) x 5 = 18.84 x 5 = 94.2 см2
 • Find Surface Area Step 27.jpg 6 Складіть два значення отриманих разом, щоб розрахувати остаточну площу поверхні.
  • Приклад: 2?r2 2?r x h = 56.52 94.2 = 150.72 см2
 • Метод 6 з 7: Квадратна піраміда [4]

 • Find Surface Area Step 28.jpg 1 Запам'ятайте формулу. Площа поверхні квадратної піраміди дорівнює s2 2sl.
  • У цьому рівнянні s - довжина кожної сторони квадратного підстави і l – апофема.
 • Find Surface Area Step 29.jpg 2 Виміряйте апофему і сторону квадрата (в основі).
  • Апофема l – довжина перпендикуляра опущеного з вершини піраміди на ребро підстави.
  • Приклад: l = 3 см
  • s - довжина однієї з сторін квадратного підстави. Як так квадратне підставу, то ця величина однакова для всіх сторін.
  • Приклад: s = 1 см
 • Find Surface Area Step 30.jpg 3 Зведіть в квадрат s. Знайдіть площу квадратного підстави шляхом множення s сама на себе.
  • Приклад: s2 = s x s = 1 x 1 = 1 см2
 • Find Surface Area Step 31.jpg 4 Помножте s на l і на два. Це дозволить вам знайти площі всіх чотирьох трикутних граней.
  • Приклад: 2 x s x l = 2 x 1 x 3 = 6 см2
 • Find Surface Area Step 32.jpg 5 Складіть два значення отриманих разом. Складіть площа чотирикутного підстави і площа всіх трикутних граней для розрахунку загальної площі поверхні.
  • Приклад: s2 2sl = 1 6 = 6 см2
 • Метод 7 з 7: Конус [5]

 • Find Surface Area Step 33.jpg 1 Запам'ятайте формулу . Площа поверхні конуса дорівнює A 1/2(Pl).
  • У цьому рівнянні A - площа круглого підстави , P – довжина окружності основи, а l – твірна конуса.
 • Find Surface Area Step 34.jpg 2 Виміряйте радіус і висоту. Ці величини (радіус r і висота h) необхідні для обчислення інших величин.
  • Радіус - це відстань між центром окружності і будь-якою точкою, що лежить на ній.
  • Приклад: r = 2 см
  • Висота дорівнює відстані між центром окружності в підставі і вершиною конуса.
  • Приклад: h = 4 см
 • Find Surface Area Step 35.jpg 3 Обчисліть утворить. Знайдіть її по теоремі Піфагора: l = v (r2 h2).
  • Наприклад: l = v (r2 h2) = v (2 x 2 4 x 4) = v (4 16) = v (20) = 4.47 см
 • Find Surface Area Step 36.jpg 4 Знайдіть площу основи. Площа підстави розраховується шляхом зведення в квадрат радіуса і множення отриманого значення на пі.
  • Приклад: ? ? r2 = 3.14 x 2 x 2 = 12.56 см2
 • Find Surface Area Step 37.jpg 5 Знайдіть довжину кола. Вона розраховується множенням пі на радіус і на два.
  • Приклад: 2 ? ? ? r = 2 x 3.14 x 2 = 12.56 см
 • Find Surface Area Step 38.jpg 6 Помножте довжину окружності на утворить.
  • Приклад: P x l = 12.56 x 4.47 = 56.14 см2
 • Find Surface Area Step 39.jpg 7 Розділіть отримане значення на два.
  • Приклад: 1/2 (P ? l) = 1/2 (56.14) = 28.07 см2
 • Find Surface Area Step 40.jpg 8 Додайте площі основи. Знайдіть остаточну площу поверхні вашого конуса, додавши до отриманого значення площа круглого підстави.
  • Приклад: A 1/2 (P ? l) = 12.56 28.07 = 40.63 см2
 • Що вам знадобиться

  • Лінійка
  • Ручка або олівець
  • Папір

  Джерела і посилання

 • ^ http://www.math.com/tables/geometry/surfareas.htm
 • ^ http://www.aaamath.com/geo79_x9.htm
 • ^ http://www.teacherschoice.com.au/maths_library/area and sa/area_9.htm
 • ^ http://www.basic-mathematics.com/surface-area-of-a-square-pyramid.html
 • ^ http://www.basic-mathematics.com/surface-area-of-a-cone.html
 • Рекламний блок


  Додати коментар
  Ваше ім'я:  
  Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера

  2+2*2=?