Відповіді на всі випадки життя прямо на цьому сайті

Як ознайомитися з командами Ubuntu

Рекламний блок

Кроки

 • 1 Команди для керування файлами й папками (каталогами).
  • sudo: отримання прав суперкористувача (необхідно ввести пароль).
  • cd: змінює поточний каталог. Ввівши cd або cd ~, ви перейдете в папку home (ви перебуваєте в цій папці за умовчанням при запуску терміналу).
   • cd /: перехід в кореневий каталог.
   • cd ..: перехід на один рівень вгору.
   • cd -: перехід до попереднього каталогу.
  • pwd: відображає ваше розташування в системі.
  • ls: відображає список всіх файлів в поточному каталозі. Ввівши ls ~, ви переглянути список файлів у папці, home, а ввівши ls ~/Desktop – в папці на робочому Столі.
  • cp: копіювання файлу. Щоб скопіювати файл, додайте його ім'я після команди (ви повинні знаходитися в одному каталозі з файлом; в іншому випадку введіть "cp ~/).
  • mv: перейменовує або переміщує файл. Для перейменування файлу "великий" файл "вибух" введіть mv великий вибух (ви повинні знаходитися в одному каталозі з файлом; в іншому випадку введіть шлях до файлу). При введенні mv вибух ~/Desktop файл "вибух" буде переміщений з папки home в папку на робочому Столі (якщо ви хочете також перейменувати файл, введіть нове ім'я після поточного).
  • rm: видаляє файл. Просто вкажіть ім'я файлу і шлях до нього.
   • rmdir: видаляє порожній каталог.
   • rm-r: видаляє каталог разом з його вмістом (вкажіть шлях до каталогу).
  • mkdir: створює каталог. Приклад: mkdir особисті файли створить каталог з ім'ям "персональні файли" (який буде розташований в папці home, якщо ви не вказали шлях для нового каталогу).
 • 2 Команди для отримання довідки.
  • man: відображає інформацію про команду.
  • info: відображає деяку документацію.
  • man man: відображає довідку про довідці.
  • man intro: відображає короткий вступ в команди Linux.
  • info info: відображає довідку про документації.
  • Для отримання інформації про команду, введіть -h або --help.
 • 3 Команди, що стосуються інформації про систему.
  • df: відображає розмір кожного змонтованого розділу; df -h виведе інформацію Мб і Гб.
  • du: відображає розмір, займаний даної папки (включаючи всі підпапки); du -s: дає сумарну інформацію; du –h: дає докладну інформацію.
  • free: показує обсяг вільного простору. Щоб переглянути статистику в мегабайтах, введіть free –m.
  • uname -а: відображає всю інформацію про систему.
  • Isb_release -а: відображає інформацію про вашому дистрибутиві.
  • top: запускає системний монітор (спостереження за процесором, оперативною пам'яттю, віртуальною пам'яттю і т. д.). Натисніть Q, щоб вимкнути монітор.
 • 4 Як заощадити час при введенні команд:
  • Використовуйте клавіші зі стрілками (вгору і вниз) для прокручування списку команд, введених раніше.

   Get Familiar With Ubuntu Commands Step 4Bullet1.jpg
  • Натисніть Enter після завершення введення команди.

   Get Familiar With Ubuntu Commands Step 4Bullet2.jpg
  • Клавіша Tab служить для «вгадування» команди, яку ви плануєте ввести. Якщо цього не можна зробити, відобразиться список можливих команд.Get Familiar With Ubuntu Commands Step 4Bullet3.jpg
  • Ctrl R: пошук раніше введених команд; history: відображає всі раніше введені команди.

   Get Familiar With Ubuntu Commands Step 4Bullet4.jpg
 • 5 Список деяких команд Linux:
  • А
   • аdduser: Додає користувача в систему
   • аddGroup: Додає групу в систему
   • alias: Визначає абревіатури для довгої команди
   • приводу: Відображає список всіх сторінок, що містять вказане слово
   • apt-get: Пошук і встановлення пакетів програмного забезпечення (Debian/Ubuntu)
   • aptitude: Пошук і встановлення пакетів програмного забезпечення (Debian/Ubuntu)
   • аspell: Перевіряє орфографію
   • awk: Знайти і замінити текст
  • B
   • basename: Прибирає імена каталогів і суфікси з імені файлу.
   • bash: Командна оболонка Bourne shell
   • bc: Консольний програмований калькулятор
   • bg: Відправляє процес у фоновий режим
   • break: Виходить з циклу
   • builtin: Виконує вбудовану команду оболонки
   • bzip2: Стискає або розпаковує вказаний файл(и)
  • З
   • cal: Відображає календар
   • case: Умовно виконує команду
   • cat: Відображає вмісту файлу
   • cd: Змінює каталог
   • сfdisk: Працює з розділами диска
   • сдгр: Змінює групу
   • chmod: Змінює права доступу
   • chown: Змінює власника або групи для зазначеного файлу
   • chroot: Запускає команду в іншому кореневому каталозі
   • сhkconfig: Системні служби
   • cksum: Відображає контрольну суму CRC і число байт
   • clear: Очищає термінал
   • cmp: Порівнює два файли
   • comm: Порівнює два файли порядково
   • command: Виконує команду, ігноруючи функції оболонки
   • continue: Продовжує цикл
   • cp: Копіює один або декілька файлів в іншу папку
   • crontab: Виконує певні завдання за розкладом
   • сsplit: Розбиває файл на декілька частин
   • cut: Розбиває файл на декілька частин
  • D
   • data: Відображає або змінює дату і час
   • dc: Калькулятор
   • dd: Копіює файл з одночасним виконанням додаткових перетворень
   • ddrescue: Інструмент для відновлення даних
   • declare: Оголошує змінні і присвоює їм атрибути
   • df: Відображає вільне місце на диску
   • diff: Порівнює два файли
   • diff3: Порівнює три файлу
   • dig: DNS пошук
   • dir: Відображає список вмісту каталогу
   • dircolors: Встановлює колір для `ls'
   • dirname: Перетворює повний шлях простий шлях
   • dirs: Відображає список запам'ятовуються каталогів
   • dmesg: Відображає повідомлення ядра і драйверів
   • du: Відображає розмір простору, зайнятого файлом
  • E
   • echo: повідомлення на екрані
   • egrep: Шукає рядки, що відповідають шаблону
   • eject: Отримує знімні носії
   • enable: Включає і відключає команди оболонки
   • env: Змінні оточення
   • еthtool: Налаштовує карту Ethernet
   • еval: Оцінює кілька команд/аргументів
   • ехес: Виконує команду
   • exit: Закриває оболонку
   • expect: Автоматизує довільні програми, доступні через термінал
   • expand: Перетворює символи табуляції в пропуски
   • export: Встановлює змінну оточення
   • expr: Оцінює вираз
  • F
   • false: Нічого не робити (провал)
   • fdformat: Низькорівневе форматування дискети
   • fdisk: Утиліта для роботи з розділами диска
   • fg: Виводить процес з фонового режиму
   • fgrep: Шукає рядки, що відповідають шаблону
   • file: Визначає тип файлу
   • find: Шукає файли, що відповідають необхідним критеріям
   • fmt: Форматує кожну рядок у вказаному файлі
   • fold: Згортає текст, щоб він відповідав заданій ширині.
   • for: Розгортає слова і виконує команди
   • format: Форматує диски
   • free: Відображає інформацію про використання пам'яті
   • fsck: Перевіряє і ремонтує файлову систему
   • ftp: Протокол передачі файлів
   • function: Визначає макроси функції
   • fuser: Визначає/завершує процес, який звертається до файлу
  • G
   • gawk: Знайти і замінити текст у файлі(ах)
   • getopts: Аналізує позиційні параметри
   • grep: Шукає рядки, що відповідають шаблону
   • groups: Відображає групи, в яких знаходиться користувач
   • gzip: Стиснення або розпакування зазначеного файлу(ів)
  • H
   • hash: Запам'ятовує повний шлях аргументу імені
   • head: Відображає першу частину файлу(ів)
   • help: Відображає довідку для вбудованої команди
   • history: Відображає список введених команд
   • hostname: Виводить або встановлює ім'я системи
  • I
   • id: Відображає власні та групові ідентифікатори
   • if: Умовно виконує команду
   • ifconfig: Налаштування мережевого інтерфейсу
   • ifdown: Зупинка мережного інтерфейсу
   • ifup: Запуск мережевого інтерфейсу
   • import: Захоплення екран сервера X і збереження зображення у файлі
   • install: Копіювання файлів і установка атрибутів
  • J
   • jobs: Відображає список активних завдань
   • join: Підключається до загальних лініях
  • K
   • kill: Завершує процес
   • killall: Завершує певний процес
  • L
   • less: Відображає вміст файлу парциально
   • let: арифметичні дії над змінними оболонки
   • ln: Створює посилання на файли
   • local: Створює змінні
   • locate: Шукає файли
   • logname: Друкує поточний логін
   • logout: Вихід з оболонки входу
   • look: Відображає рядки, що починаються з вказаного рядка
   • lpc: Програма управління принтером
   • lpr: Відправляє документ на друк
   • lprint: Роздрукувати файл
   • lprintd: Перервати друк
   • lprintq: Відобразити чергу друку
   • lprm: Видалити завдання з черги друку
   • ls: Відображає інформацію про файл(ах)
   • lsof: Відображає список відкритих файлів
  • M
   • make: Перекомпилирует групу програм
   • man: Відображає довідку
   • mkfir: Створює нову папку(и)
   • mkfifo: Створює FIFO (іменований канал)
   • mkisofs: Створює гібридну ISO9660/JOLIET/файлову систему HFS
   • mknod: Створює спеціальні блокові або символьні файли
   • more: Посторінковий перегляд текстового файлу
   • mount: Монтує файлову систему
   • mtools: Робота з MS-DOS файли
   • mtr: Діагностика мережі (трасування/пінг)
   • mv: Переміщує або перейменовує файли або каталоги
   • mmv: Масове переміщення і зміна імені (файлів)
  • N
   • netstat: Відображає інформацію про мережі
   • nice: Встановлює пріоритет команди або процесу
   • nl: Нумерує рядка у файлі
   • nohup: Виконує команду, захищену від зависань
   • notify-send: Відправляє повідомлення на робочий стіл
   • nslookup: DNS-клієнт
  • Про
   • open: Відкриває файл у програмі за умовчанням
   • op: Доступ оператора
  • Р
   • passwd: Змінює пароль користувача
   • paste: Об'єднує рядка файлів
   • pathchk: Перевіряє файлове ім'я
   • ping: Тест мережевого підключення
   • pkill: Зупиняє запущені процеси
   • popd: Відновлює попереднє значення поточної директорії
   • pr: Підготовка файлів для друку
   • printcap: Відображає функції принтера
   • printenv: Відображає змінні середовища друку
   • printf: Формат та друк даних
   • ps: Відображає стан процесу
   • pushd: Зберегти, а потім змінити поточний каталог
   • pwd: Друкує робочий каталог
  • Q
   • quota: Відображає статистику використання диска і поточні обмеження для користувача або групи
   • quotacheck: Сканування файлової системи на предмет використання диска
   • quotactl: Встановлює обмеження на використання диска
  • R
   • rcp: Копіює файли між двома комп'ютерами
   • read: Читає рядок зі стандартного пристрою вводу
   • readarray: Читає зі стандартного пристрою вводу в змінну масиву
   • readonlу: Обмежує всі змінні/функції тільки читанням
   • reboot: Перезавантаження системи
   • rename: Перейменовує файли
   • renice: Задає пріоритет запущених процесів
   • remsync: Синхронізація видалених файлів по електронній пошті
   • return: Вихід з оболонки
   • rev: Перевернути рядка файлу
   • rm: Видалити файли
   • rmdir: Видалити папку(и)
   • rsync: Віддалене копіювання файлів
  • S
   • screen: Мультиплексний термінал, запуск віддалених оболонок через SSH
   • scp: Безпечне копіювання (копіювання віддаленого файлу)
   • sdiff: Об'єднує два файли в інтерактивному режимі
   • sed: Потоковий редактор
   • select: Приймає введення з клавіатури
   • seq: Друкує числові послідовності
   • set: Працює зі змінними оболонками і функціями
   • sftp: Програма для безпечної передачі файлів
   • shift: Зміна параметрів позиціонування
   • shopt: Опції оболонки
   • shutdown: Вимикання або перезавантаження Linux
   • sleep: Затримка протягом певного часу
   • slocate: Пошук файлів
   • sort: Сортує текстові файли
   • source: Запускає команди з файлу
   • split: Розбиває файл на частини певного розміру
   • ssh Клієнт безпечної оболонки (програма віддаленого доступу)
   • strace: Система відстеження викликів та сигналів
   • su: Вхід до сеансу користувача
   • sudo: Виконує команду від імені суперкористувача
   • sum: Роздруковує контрольну суму файлу
   • suspend: Призупиняє роботу оболонки
   • symlink: Створює нове ім'я для файлу
   • sync: Очищає буфери файлової системи
  • Т
   • tail: Відображає останню частину файлу
   • tar: Архіватор
   • tree: Перенаправляє виведення в декілька файлів
   • test: Оцінка умовного виразу
   • time: Показує повне час виконання певної програми
   • times: Показує повне час виконання процесів
   • touch: Змінює час створення файлу
   • top: Виводить список процесів, запущених в системі
   • trap: Запускає команду, коли сигнал встановлений
   • tr: Перетворення та/або видаляє символи
   • true: Нічого не робити (успіх)
   • tsort: Топологічна сортування
   • tty: Виводить ім'я терміналу, з'єднаного зі стандартним вводом
   • type: Описує команду
  • U
   • ulimit: Обмежує ресурси користувачів
   • umask: Маска режиму створення користувацьких файлів
   • umount: Де-монтування файлової системи
   • unalias: Видаляє абревіатури для довгої команди
   • uname: Виводить інформацію про використовуваної операційної системи
   • unexpand: Перетворює пробіли, знаки табуляції
   • uniq: Видаляє однакові рядки
   • units: Конвертує одиниці вимірювання
   • unset: Видаляє імена змінних або функцій
   • unshar: Розпаковує файли shar
   • until: Виконує команди (до помилки)
   • useradd: Створює новий обліковий запис користувача
   • usermod: Редагує обліковий запис користувача
   • користувачі: Відображає список користувачів, які знаходяться в системі
   • uuencode: Кодує двійковий файл
   • uudecode: Розшифровує файл, створений Uuencode
  • V
   • vdir: Відображає повний список вмісту каталогу
   • vi: Текстовий редактор
   • vmstat: Відображає статистику віртуальної пам'яті
  • W
   • watch: Періодично запускає/відображає програми
   • wc: Відображає кількість рядків, слів та символів у файлі
   • whereis: Знаходить файли, сторінки довідкового керівництва для вказаної команди
   • which: Відображає повний шлях до виконуваного файлу команди
   • while: Виконує команди
   • who: Відображає імена всіх користувачів, що знаходяться в системі в даний момент
   • whoami: Відображає поточний ідентифікатор користувача, який працює в даному терміналі.
   • wget: Завантажує веб-сторінки або файлів через HTTP, HTTPS чи FTP
   • write: Надсилає повідомлення іншому користувачеві
  • Х, Y, Z
   • Xargs: Утиліта для формування списку аргументів і виконання команди
   • xdg-open: Відкриває файл або URL в програмі, заданої користувачем.
   • yes: Безперервно роздруковує рядок
   • .: Запускає командний сценарій в поточній оболонці.
   • ###: Додає коментар
 • 6 Якщо ви погано зрозуміли описані тут команди, зверніться за порадою до користувачів Ubuntu (на спеціалізованих форумах). Для копіювання і вставки команди в термінал виділіть текст і натисніть Ctrl C. Потім вставити її в Gedit і відредагуйте (якщо буде потрібно) з урахуванням шляхів до ваших файлів. Скопіюйте команду ще раз, відкрийте термінал і натисніть CTRL SHIFT V, щоб вставити команду.

  Get Familiar With Ubuntu Commands Step 6.jpg
 • Поради

  • iftop: використовуйте цю команду для перегляду пропускної здатності сервера.
  Рекламний блок


  Додати коментар
  Ваше ім'я:  
  Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера

  2+2*2=?